Menu Close

Tłumacz języka niemieckiego i wymagania jakie stawia przed nim prawo

 

Każdy tłumacz języka niemieckiego, w tym także interpreti.pl/tlumacz-przysiegly/ , musi spełniać szczególne wymogi określone prawem, bowiem jego zadaniem jest wykonywanie często wysokich rangą tłumaczeń przysięgłych ważnych pism itp. dokumentów. Zgodnie z ustawą o tłumaczach przysięgłych, każda osoba, która pragnie zostać tłumaczem języka niemieckiego czy innego, który będzie przysięgłym musi być osobą fizyczną, która ma obywatelstwo polskie albo obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej albo obywatelstwo innego państwa, jeżeli na podstawie i zasadach określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej przysługuje jej prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub, na zasadach wzajemności, obywatelstwo innego państwa.

 

Warto również pamiętać, że tłumacz języka niemieckiego – przysięgły, musi znać język polski. Ważną cechą tłumacza języka niemieckiego jest również to że ma pełną zdolność do czynności prawnych, nie był karany za przestępstwo umyślne, przestępstwo skarbowe lub za nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego, a także ukończył studia wyższe.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *